• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Raporti i ndërmjetëm - “Vëzhgimi i zgjedhjeve lokale te 21 qershorit 2015”

Raporti i n Në 22 maj 2015 Koalicioni për Zgjedhje të Lira, të Ndershme dhe për Demokraci të Qëndrueshme nisi vëzhgimin parazgjedhor duke stacionuar 90 vëzhgues afatgjatë (VAGJ) për secilin nga Zonave të Administrimit Zgjedhor (ZAZ). Ky raport paraqet gjetjet kryesore për periudhën nga 22 maj 2015, kur fushata elektorale nisi zyrtarisht deri më 6 qershor 2015.dërmjetëm - "Vëzhgimi i zgjedhjeve lokale te 21 qershorit 2015".

Shkarko raportin