• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Raporti i dytë i ndërmjetëm, “Vëzhgimi i zgjedhjeve lokale te 21 qershorit 2015”

Në 22 maj 2015 Koalicioni për Zgjedhje të Lira, të Ndershme dhe për Demokraci të Qëndrueshme stacionoi 90 vëzhgues afatgjatë (VAGJ) për secilin nga 90 Zonat e Administrimit Zgjedhor (ZAZ) për të vëzhguar procesin parazgjedhor të Zgjedhjeve Lokale të 21 Qershorit 2015. Gjetjet kryesore lidhur me punën e administrates zgjedhore, mbarëvajtjen e fushatës zgjedhore, punën e institucioneve publike dhe abuzimit me burimet administrative për periudhen 7 qershor deri me 13 qershor janë si më poshtë:

Lexo raportin 

Lexo planin e ditës së zgjedhjeve