• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Thirrje për legjislatorët shqiptarë që kanë në dorë zanafillën e reformës në drejtësi

Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme e për Demokraci të Qendrueshme (KZLNDQ) i bën thirrje parlamentarëve shqiptarë dhe partive politike të marrin parasysh rekomandimet e Komisionit të Venecias, thirrjet e ndërkombëtarëve, të shoqërisë civile dhe pritshmërinë e shqiptarëve në lidhje me urgjencën e miratimit të ligjit për Reformën në Drejtësi. Reforma në Drejtësi përbën prioritet absolut për Shqipërinë..

Lexo deklaratën e plotë [pdf]