• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Reflektim pas mbledhjes së parë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore

Tiranë, 15.03.2016. Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme e për Demokraci të Qendrueshme (KZLN) po vijon të monitorojë në mënyrë aktive zhvillimet më të fundit për nisjen e reformës zgjedhore në Shqipëri.

Megjithëse nuk mori një ftesë të dëgjojë, KZLN mirëpriti mbledhjen e parë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore dhe nisjen e punës për një reformë gjithpërfshirëse. Parimi i gjithpërfshirjes është theksuar vazhdimisht nga aktorët vendas të shoqërisë civile dhe partnerët ndërkombëtarë, të cilët presin angazhimin e anëtarëve të Komisionit dhe partive politike për respektimin e tij gjatë procesit të reformës elektorale.

KZLN kërkon që Komisioni i Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore të angazhohet sa më shpejt në procese konsultimi me shoqërinë civile dhe aktorë të tjerë të interesuar në mbarëvajtjen e procesit si dhe të marrë në konsideratë rekomandimet e tyre për ndryshimet e nevojshme në Kodin Zgjedhor. Afati i shkurtër tre mujor për përfundimin e punimeve të Komisionit dhe për draftimin e reformës zgjedhore shtron nevojën e organizimit të këtyre seancave sa më shpejt.

Lexo deklaratën e plotë [.pdf]