Pamjet grafike

1. Grafikë informues mbi gjetjet e vëzhgimit të zgjedhjeve vendore të vitit 2015 në Shqipëri

 

SHQIPERA

Hapja e procesit

Deri ne oren 14:00

Procesi i votimit

Mbyllja e procesit

 

TIRANA

Hapja e procesit

Procesi i votimit

Mbyllja e procesit

 

DURRES

Hapja e procesit

Procesi i votimit

Mbyllja e procesit

 

SHKODER

Hapja e procesit

Procesi i votimit

Mbyllja e procesit

 

HIMARE

Procesi i votimit

Mbyllja e procesit

 

 

2. Grafikë informues mbi vëzhgimin e performancës së qendrave shëndetësore në Shqipëri në vitin 2015

 

 

3. Grafikë informues mbi gjetjet e vëzhgimit të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2013 në Shqipëri

Could not load widget with the id 24.