Vëzhgimi i periudhës parazgjedhore për zgjedhjet parlamentare 2013

Zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të këtij viti kanë një rëndësi të veçantë për vendin tonë. Ato do ti japin mundësi popullit shqiptar të zgjedhë përfaqësuesit që do e qeverisin në katër vitet e ardhshme. Zgjedhjet e 23 qershorit 2013 gjithashtu do të jenë një test i rëndësishëm për demokracinë në Shqipëri dhe integrimi i mëtejshëm Europian i Shqipërisë do të kushtëzohet nga vlerësimi mbi pajtueshmërinë e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve me standardet e pranuara ndërkombëtare.

pdfKZLN_Raport Paraprak_18.06.2013.pdf72.65 KB