Raport përfundimtar - Zgjedhjet Parlamentare 2013

KZLN-logoFinal-al

Zgjedhjet Parlamentare 2013 patën një mbarëvajtje kryesisht të suksesshme dhe ndihmuan në lehtësimin e një tranzicioni politik paqësor dhe të pakontestuar. Zgjedhjet e 23 qershorit dhe përmbushja e standardeve të pranuara ndërkombëtare do të nxisin më tej integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian.

Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLN) vëzhgoi Zgjedhjet Parlamentare të 23 qershorit duke analizuar punën dhe vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në periudhën parazgjedhore – me fokus të veçantë në përfaqësimin politik të grave dhe të drejtat e personave me aftësi të kufizuara dhe Ditën e Zgjedhjeve, duke dërguar 350 vëzhgues të palëvizshëm në një kampion të rastësishëm dhe përfaqësues qendrash votimi në Qarkun e Tiranës, si dhe 100 vëzhgues jashtë Tiranës. KZLN vëzhgoi gjithashtu procesin e numërimit në të 18 qendrat e numërimit (VNV) në Qarkun e Tiranës.

Lexo raportin e plotë

pdfKZLN_Raport perfundimtar_ Alb_ 18 Jul_ Final.pdf1.22 MB18/07/2013, 12:00