• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Njoftim për shtyp - Skadoi afati për dorëzimin e hartave zgjedhore të njësive vendore nga Njësive të qeverisjes vendore

Tiranë, më 27 Janar 2015 - Koalicioni për Zgjedhje te Lira e Demokraci të Qëndrueshme i bën thirrje sot njësive të qeverisjes vendore, në përfundim të afatit dhe limiteve ligjore për depozitimin në KQZ të hartave zgjedhore të njësive te qëndrave të votimit,

Ditën e djeshme ka skaduar afati ligjor i depozitimit në KQZ të hartave zgjedhore të njësive te qëndrave të votimit.
Sipas përcaktimeve të nenit 62 pika 9 e Kodit Zgjedhor dhe Udhëzimit të KQZ-së, afati i fundit për dorëzimin e këtij informacioni nga kryetarët e njësive të qeverisjes vendore ishte dita e djeshme.

KZLN apelon për skadimin e këtij afati ligjor për dorëzimin e hartave zgjedhore dhe e konsideron mëse të drejtë dhe në zbatim të ligjit, kërkesën e KQZ për dorëzimin e tyre me informacion të rregullt. Aktualisht nga 200 njësi vendore vetëm 77 njësi kanë depozituar hartën e njësisë te qëndrës së votimit, ku janë evidentuar dhe parregullsi.

Ndërkohë më pak gjysma e njësive të qeverisjes vendore nuk kanë përcaktuar ende Qendrat e Votimit për zgjedhjet lokale të 21 Qershorit 2015. Shqetësimi i bërë publik dje dhe nga KQZ, prej ditësh është evidentuar nga Koalicioni për Zgjedhje te Lira e Demokraci të Qëndrueshme.

Njoftim për shtyp - Koalicioni për Demokraci të Qendrueshme publikon rezultate të tjera në lidhje me procesin e monitorimit të Qendrave Shëndetësore Të Kujdesit Parësor në të gjithë Shqipërinë

Tiranë, më 21 Tetor 2014 - Koalicioni për Demokraci të Qëndrueshme paraqiti sot rezultate të tjera (Ju lutem gjeni në aneksin 1 të këtij njoftimi për shtyp gjetjet) të vëzhgimit të 550 Qendrave Shëndetësore të Kujdesit Parësor (QSHKP) në Shqipëri. Vëzhgimi u krye në një ditë të vetme, 16 tetor 2014, në 550 QSHKP-të të përzgjedhura sipas parimeve statistikore. Vëzhguesit qëndruan në qendrat e përzgjedhura që nga momenti i hapjes së qendrave shëndetësore sipas orarit zyrtar të tyre dhe raportuan tre herë gjatë ditës lidhur me gjetjet sipas pjesëve të pyetësorit.

Shtyp këtu për
Njoftimin e plotë
për shtyp

 

Shtyp këtu për
Shtojcën
e gjetjeve

press-release   Annex

Njoftim për shtyp - Rezulatet paraprake të monitorimit të Qendrave Shëndetësore Të Kujdesit Parësor në të gjithë Shqipërinë

NJOFTIM PËR SHTYP
Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme
Publikon rezulatet paraprake të monitorimit
të Qendrave Shëndetësore Të Kujdesit Parësor në të gjithë Shqipërinë

Për shpërndarje të menjëhershme:

Vazhdon monitorimi i 550 Qendrave Shëndetësore të Kujdesit Parësor (QSHKP) në të gjithë Shqipërinë.
Tiranë, më 16 Tetor 2014, ora 14.00 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të qëndrueshme (KZLN-DQ) paraqiti rezultatet paraprake të vëzhgimit të 550 Qendrave Shëndetësore të Kujdesit Parësor (QSHKP) në Shqipëri. Vëzhgimi ka për qëllim të vlerësojë ofrimin e shërbimit shëndetësor në këto qendra, duke filluar që nga momenti i hapjes së qendrave shëndetësore sipas orarit zyrtar të tyre, dhe një sërë aspektesh të tjera në lidhje me performancën e qendrave shëndetësore në shërbim të publikut shqiptar.
Duke filluar nga ora 10.00 -12.00 operatorët e qendrës telefonike të instaluar në mjediset e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim morën informacione për pjesën e parë të pyetësorit në kohë reale nga të 550 vëzhguesit, të shpërndarë në QSHKP-të të zgjedhura sipas një kampioni të rastësishëm përfaqësues.