• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Reformë Gjithpërfshirëse një Domosdoshmëri Administrata Zgjedhore duhet të Çlirohet nga Ndikimi i Partive Politike

Tiranë, 15.09.2016. Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme dhe Demokraci të Qendrueshme (KZLNDQ) vëzhgoi nga afër mbarëvajtjen e procesit zgjedhor të 11 Shtatorit 2016, për Zgjedhjet e Pjesshme për Kryetar Bashkie në Bashkinë Dibër. Ky proces ishte shumë i rëndësishëm pasi organizohej vetëm një vit pas Zgjedhjeve Vendore 2015, fare pranë Zgjedhjeve Parlamentare 2017, por mbi të gjitha në prag të një reforme zgjedhore tejet të domosdoshme për të siguruar zgjedhje të lira e të ndershme në Shqipëri, sipas standardeve ndërkombëtare të shumë kërkuara.

KZLNDQ akreditoi 10 vëzhgues afatgjatë, vullnetarë, për vëzhgimin e procesit zgjedhor, me fokus në fushatën zgjedhore, në punën e administratës zgjedhore në përgatitjen dhe mbajtjen e zgjedhjeve, si dhe në procesin e numërimit të votave. Këto faza të procesit zgjedhor kanë qenë vazhdimisht objekt i vëzhgimeve dhe rekomandimeve të vazhdueshme të vëzhguesve vendorë dhe ndërkombëtarë.

Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme u bën thirrje deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të votuar PRO Reformës në Sistemin e Drejtësisë

Sot, më 18 Korrik 2016, KZLN u ka bërë thirrje të gjithë deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të votuar PRO Reformës në Drejtësi. Secili anëtar i Kuvendit ka marrë një thirrje të personalizuar me shkrim ku është theksuar rëndësia primare e kësaj reforme për demokracinë në Shqipëri dhe u është kërkuar vota e tyre në mbështetje të reformës. Duke besuar se çdo moment i keqpërdorur dhe mundësi e humbur do të sillte vonesa të panevojshme në dëm të shqiptarëve, KZLN ka theksuar në këtë thirrje përgjegjësinë personale të çdo deputeti përkundrejt qytetarëve shqiptar.
Po në mbështetje të Reformës në Drejtësi, KZLN i është bashkuar Grupimit Qytetar Pro Reformës në Drejtësi (GQRD), i përfaqësuar nga organizata jofitimprurëse, aktivistë të shoqërisë civile, personalitete publike e qytetarë të thjeshtë. Ndërkohë që Reforma në Drejtësi do të votohet në Parliament më datë 21 Korrik, GQRD organizoi tubimin e sotëm paqësor përpara Kuvendit të Shqipërisë në mbështetje të reformës.

Deklarata e KZLN në kuadër të Dhomës së Situatës Zgjedhore “Dhoma Zgjedhore për Reformën Elektorale”

Në kuadër të projektit të Dhomës së Situatës Zgjedhore, KZLN ka për qëllim promovimin e depolitizimit dhe profesionalizmit të organeve të administrimit zgjedhor (EMB) në Shqipëri dhe lobimin pranë Komisionit të Posaçëm për Reformën Zgjedhore për garantimin e këtij standardi në Kodin Zgjedhor. Në përmbushje të këtij qëllimi, KZLN do të punojë me partitë dhe jo kundër tyre për të garantuar standardet dhe praktikat më të mira në menaxhimin zgjedhor. KZLN beson se depolitizimi i administratës zgjedhore dhe garantimi i profesionalizmit të saj në të gjitha nivelet është në interes si të partive ashtu edhe të qytetarëve dhe i shërben interesit të gjerë publik për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne jemi të vetëdijshëm se jo të gjitha partitë ndajnë të njëjtin perceptim. Në mënyrë të veçantë partitë e mëdha parlamentare ende kanë vështirësi të shkëputen nga koncepti i menaxhimit të zgjedhjeve si privilegj dhe jo si detyrim qytetar. Por ne e konsiderojmë këtë fakt burim për motivim më të madh dhe jo për stepje. Ne e kuptojmë se duhet me shumë punë, më shumë këmbëngulje, më shumë dialog deri sa të mbërrijmë tek depolitizimi i menaxhimit të zgjedhjeve.