Deklaratat

Titulli Data e botimit Autori Prekje
Komisioni i Posaçëm të rifillojë sa më parë punën për Reformën Zgjedhore 24 Shtator 2016 KZLN 1864
Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme dhe për Demokraci të Qendrueshme parashtron sugjerimet për reformën zgjedhore: nevoja për rritjen e pavarësisë së organeve të administrimit zgjedhor 20 Shtator 2016 KZLN 1773
Reformë Gjithpërfshirëse një Domosdoshmëri Administrata Zgjedhore duhet të Çlirohet nga Ndikimi i Partive Politike 15 Shtator 2016 KZLN 2303
Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme u bën thirrje deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë për të votuar PRO Reformës në Sistemin e Drejtësisë 18 Korrik 2016 KZLN 1796
Deklarata e KZLN në kuadër të Dhomës së Situatës Zgjedhore “Dhoma Zgjedhore për Reformën Elektorale” 04 Qershor 2016 KZLN 2031
“Reforma Zgjedhore në Shërbim të Zgjedhjeve të Lira e të Ndershme” 24 Maj 2016 KZLN 1835
Njoftim per shtyp - KZLN vëzhgon zgjedhjet në institucionet publike të arsimit të lartë 18 Prill 2016 KZLN 1896
Reflektim pas mbledhjes së parë të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore 15 Mars 2016 KZLN 1931
Thirrje për Reformë Elektorale Gjithpërfshirëse 21 Janar 2016 KZLN 2433
Thirrje për legjislatorët shqiptarë që kanë në dorë zanafillën e reformës në drejtësi 07 Janar 2016 KZLN 2286
Deklaratë e Përbashkët e Dhomës Zgjedhore 15 Dhetor 2015 KZLN 2098
Deklarate paraprake për zgjedhjet vendore qershor 2015 22 Qershor 2015 KZLN 2285
Njoftim për shtyp - KZLNDQ prezanton raportin paraprak mbi Ditën e Zgjedhjeve të 21 qershorit 2015 22 Qershor 2015 KZLN 2276
Njoftim për Shtyp për Pjesën e parë të Proceseve të Ditës së Zgjedhjeve 21 Qershor 2015 KZLN 2278
Njoftim për Shtyp rreth Hapjes së Qendrave të Votimit - 21 qershor 2015 21 Qershor 2015 KZLN 2240
Njoftim për shtyp - Raport i ndërmjetëm në lidhje me zgjedhjet lokale të 21 QESHOR 2015 10 Qershor 2015 KZLN 2628
Njoftim për shtyp - Prezantimi i projektit për vëzhgimin e zgjedhjeve, të 21 qershorit 2015 në Shqipëri, për organet e qeverisjes vendore 18 Maj 2015 KZLN 2272
Njoftim për shtyp - Fushata Elektorale të Organizohet pa dhunë, pengesa dhe kanosje 11 Maj 2015 KZLN 2300
Njoftim për shtyp - REAGO! VOTO! NDIKO! 02 Maj 2015 KZLN 2286
Njoftim për shtyp 29 Prill 2015 KZLN 698