• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Njoftim për shtyp - Monitoron Performancën e Qendrave Shëndetësore Të Kujdesit Parësor në të gjithë Shqipërinë

NJOFTIM PËR SHTYP
Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme Monitoron Performancën e Qendrave Shëndetësore Të Kujdesit Parësor në të gjithë Shqipërinë

Për shpërndarje të menjëhershme:
550 vëzhgues kanë nisur sot në orën 8.00 vëzhgimin kombëtar të 550 Qendrave Shëndetësore të Kujdesit Parësor (QSHKP).
Tiranë, më 16 Tetor 2014, ora 8.00 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme dhe Demokraci të Qëndrueshme (KZLDQ) do të realizojë sot, në një ditë të vetme monitorimin e 550 Qendrave Shëndetësore të Kujdesit Parësor.

Training of Trainers

kzln Vezhgim mbi Qendrat Shendetesore ne Shqiperi 91The Coalition for Free and Fair Elections and Sustainable Democracy completed successfully the training of 550 observers on the framework of the project "Survey on Health Centers in Albania". Through these training sessions KZLN has prepared a group of active observers adapted with proper knowledge and able to monitor the primary health care system in Albania.

Trajnim i trajnerëve në kuadrin e zbatimit të projektit “Vëzhgim mbi Qendrat Shëndetësore në Shqipëri”

Tiranë, 2 shtator 2014 Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme dhe për Demokraci të Qendrueshme filloi ciklin e trajnimeve të trajnerëve në kuadrin e zbatimit të projektit "Vëzhgim mbi Qendrat Shëndetësore në Shqipëri". Nëpërmjet këtyre trajnimeve, KZLN synon të përgatisë një grup trajnerësh të paisur me njohuritë përkatëse për të kryer trajnimin në çdo rreth me monitoruesit. Në këtë trajnim marrin pjesë edhe koordinatorët lokalë për çdo qark.