• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

Njoftim për shtyp mbi Hapjen e Qendrave të Votimit

Tiranë 23 qershor, 13.30 - Sot Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme (Koalicioni) shpërndau me sukses 350 vëzhgues në një kampion të rastësishëm dhe përfaqësues qendrash votimi në Qarkun e Tiranës. Shpërndarja e vëzhguesve në një kampion të rastësishëm dhe përfaqësues në Qarkun e Tiranës bën të mundur përgjithësimin e gjetjeve për të gjithë qarkun. Kampioni ka një nivel besueshmërie prej 95 % dhe një marzh gabimi prej 4.8 %. Bazuar në vëzhgimin e realizuar në 350 qendrat e votimit në Qarkun e Tiranës, gjetjet e Koalicionit mbi procedurat e hapjes janë sa më poshtë:

 Në bazë të informacionit të marrë nga vëzhguesit e pavarur të Koalicionit, procesi i hapjes së qendrave të votimit në Qarkun e Tiranës ka qenë përgjithësisht i rregullt me përjashtim të disa problemeve procedurale. Nëntëdhjetë e pesë përqind e qendrave të votimit ishin pajisur me materialet e nevojshme për fillimin e procesit të votimit, si listat e zgjedhësve, fletët e votimit dhe vulat zyrtare. Sipas të dhënave të KZLN, 96.3% e qendrave të votimit në Tiranë u hapën brenda 30 minutave të para. Vetëm 3.7 % e qendrave të votimit në Qarkun e Tiranës u hapën me vonesë – pas orës 7:30 të mëngjesit. Megjithatë, materialet e fushatës nuk ishin hequr në 25 % të qendrave të votimit në Qarkun e Tiranës. Kjo përbën shkelje të Nenit 101/1 , shkronja b, të Kodit Zgjedhor.


• Fatkeqësisht, 60 % e qendrave të votimit në Tiranë nuk mundësojnë akses fizik për votuesit me aftësi të kufizuar dhe në 68 % të tyre nuk kishte dhoma të fshehta të përshtatshme për këta votues. Kjo problematikë u ndesh më tepër në KZAZ-të 26, 29, dhe 37. Koalicioni gjithashtu vëren se megjithëse KQZ planifikoi të siguronte mjete të posaçme votimi për votuesit e verbër, projekti nuk u realizua. Për rrjedhojë, shumë votues të verbër nuk arritën të votonin në mënyrë të lirë, të drejtpërdrejtë dhe të fshehtë. Megjithëse vendimi i KQZ-së për dhënien e fondeve për përshtatjen e qendrave të votimit për personat me aftësi të kufizuar ishte shpresëdhënës, kërkohen përpjekje të mëtejshme për të realizuar nevojat specifike të votuesve me aftësi të kufizuar fizike.

• Në 22 % të qendrave të votimit në Qarkun e Tiranës nuk ka asnjë grua anëtare të Komisionit të Qendrës së Votimit dhe vetëm 22 % e Komisioneve të Qendrave të Votimit kryesohen nga një grua. Deri më tani, Koalicioni ka marrë 8 raportime të rasteve të votimit familjar, por nuk ka marrë raportime për incidente të tjera serioze gjatë procesit të votimit.

Koalicioni dënon vrasjen e simpatizantit të LSI-së jashtë qendrës së votimit në Laç, në Qarkun e Lezhës si dhe rastet e tjera të dhunës zgjedhore. Koalicioni u bën thirrje partive politike që publikisht t'u kërkojnë mbështetësve të tyre të ruajnë qetësinë, të shmangin dhunën dhe të lejojnë që procesi zgjedhor të vazhdojë qetësisht.

KZLN nuk do të dalë me një vlerësim për procesin deri sa ai të ketë përfundunduar dhe të jenë përpunura të gjitha të dhënat e marra. Për informacion të mëtejshëm vizitoni faqen tonë www.klzn.org. Na ndiqni gjithashtu në Facebook dhe Twitter.

Koaliconi për Zgjedhje të Lira e të Ndershme (KZLN) është një koalicion i pavarur i krijuar nga tre organizata jofitimprurëse shqiptare me qëllim nxitjen e pjesmarrjes së qytetarëve në votime dhe vëzhgimin e proceseve zgjedhore. Koalicioni i kushton vëmendje të veçantë çështjeve që ndikojnë tek votuesit me aftësi të kufizuara dhe votueset femra.

Veprimtaritë monitoruese të zgjedhjeve të KZLN-së, po asistohen nga Instituti Demokratik Amerikan NDI nëpërmjet fondeve të USAID-it, Agjencisë Austriake për Zhvillim e Bashkëpunim, Civil Rights Defenders, Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe më e rëndësishmja, nismat e KZLN-së për Zgjedhjet Parlamentare të 23 Qershorit 2013 po mbështeten nga qindra qytetarë shqiptarë, të cilët vullnetarisht po japin kontributin e tyre pranë KZLN-së.

Could not load widget with the id 24.

Për më shumë informacion, lutem kontaktoni: Mirela Arqimandriti
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Cel: 068 20 59 301 www.kzln.org
Facebook: Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme
Twitter: KZLN_CFFE_Albania

Njoftim për shtyp 2 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme do të vëzhgojë Zgjedhjet Parlamentare 2013

Tiranë, 23 qershor 2013, ora 7.00 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZNL), një bashkim ad-hoc i Komitetit Shqiptar te Helsinkit, Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, do të monitorojë ditën e zgjedhjeve me afro 600 vëzhgues vullnetarë të shpërndarë në 9 qarqe të vendit.

KZLN do të vëzhgojë në qarkun e Tiranës, përmes 350 vëzhguesve që janë vendosur në një numër qendrash votimi të përzgjedhura rastësisht dhe në mënyrë përfaqësuese.
Koordinimi do të bëhët nëpërmjet Qendrës së Komunikimit vendosur në mjediset e Qendrës Aleanca Gjinore për Zhvillim, ku një ekip prej 25 personash do të përpunojë të dhënat nga terreni.


Gjatë ditës së zgjedhjeve, Koalicioni dhe organizatat partnere do të kenë vazhdimisht komunikime me publikun rreth rezultateve të vëzhgimit, sidomos përsa i takon hapjes së qendrave të votimit, procedurave të mbylljes dhe incidenteve të mundshme.

Raporti me informacionet paraprake të vëzhgimit do të bëhet i njohur për publikun në datë 24 qershor, ora 12.00 në Hotel Tirana në një konferencë për shtyp.

Veprimtaritë monitoruese të zgjedhjeve të KZLN-së, po asistohen nga Instituti Demokratik Amerikan NDI nëpërmjet fondeve të USAID-it, Agjencisë Austriake për Zhvillim e Bashkëpunim, Civil Rights Defenders, Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe më e rëndësishme nismat e KZLN-së për Zgjedhjet Parlamentare të 23 Qershorit 2013 po mbështeten nga qindra qytetarë shqiptarë, të cilët vullnetarisht do të japin kontributin e tyre pranë KZLN-së.

Për më shumë informacion, lutem kontaktoni:
Mirela Arqimandriti
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Cel: 068 20 59 301
www.kzln.org
Facebook: Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme
Twitter: KZLN_CFFE_Albania

Njoftim për shtyp - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme do të vëzhgojë Zgjedhjet Parlamentare 2013

 

Tiranë, 13 qershor 2013- Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLN), një bashkim organizatash të shoqërisë civile, paraqiti sot në Tiranë planin e tij për monitorimin e zgjedhjeve parlamentare 2013. Koalicioni, i formuar në nëntor 2012 nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim dhe Shoqata për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar, do të angazhojë mbi 600 vëzhgues vullnetarë në të gjithë Shqipërinë për të treja fazat e procesit zgjedhor: fushatën, ditën e zgjedhjeve dhe numërimin e votave.

"Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme (KZLN) është një Koalicion i pavarur, jo-partiak i themeluar me qëllimin promovimin e pjesëmarrjen qytetare në procesin zgjedhor si dhe vëzhgimin e këtij procesi. KZLN vendos theksin mbi çeshtje zgjedhore që ndikojnë në respektimin e të drejtave të grave dhe personave me aftësi të kufizuar. Në mënyrë të paanëshme, KZLN do të vëzhgojë zgjedhjet parlamentare të 2013 në Shqipëri duke analizuar nëse këto zgjedhje janë zhvilluar sipas standardeve ndërkombetare, dhe duke ofruar rekomandime për të përmiresuar proceset e ardhshme zgjedhore", tha zj Mirela Arqimandriti, Drejtoreshë Ekzekutive e QAGJZH.


Blerta Çani, përfaqësuese e SHDPAK theksoi se vëzhgimi i KZLN do të ketë një fokus të vecantë te pjesëmarrja e grave dhe personave me aftësi të kufizuar në proceset zgjedhore. Koalicioni më 7 maj ka dalë me një deklaratë mbi nivelin e përputhjes së listave të kandidatëve me dispozitat gjinore të kodit zgjedhor. Në ditën e zgjedhjeve, Koalicioni do të vëzhdojë se sa gra janë përfaqësuar në organet e administrimit zgjedhor, dhe se sa do të fitojnë mandate në Kuvend. Koalicioni gjithashtu do të vlerësojë nësë personat me aftësi të kufizuar do të mund të kenë kushtet e nevojshme në qendrat e votimit dhe nëse në ditën e zgjedhjeve ata do të mund të ushtrojnë të drejtën e votës në mënyrë të plotë.

KZLN do të monitorojë edhe veprimtarinë e KQZ-së dhe të procesit të apelimit.

KZLN e mbështet punën e tij mbi parimet e vëzhgimit që përfshijnë panashmërinë, objektivitetin dhe ndershmërinë. Të gjithë vëzhguesit e KZLN-së do të nënshkruajnë një zotim për një vëzhgim jo partizan.

Në qarkun e Tiranës, KZLN do të zbatojë një metodologji të re vëzhgimi e cila përfshin parime statistikore. Ajo do t'i mundësojë Koalicionit një vlerësim të saktë dhe të besueshëm të procesit të votimit. Sipas ekspertit ligjor, Erind Mërkuri, KZLN do ta zbatojë VBS në qarkun e Tiranës si qarku më i madh në vend, me një histori kontestimesh zgjedhore. Vëzhguesit e Koalicionit do të vendosen në një kampion prej 350 qendrash votimi në qarkun e Tiranës. Duke qenë se vëzhgimi bazohet në një kampion rastësor dhe përfaqësues qendrash votimi, gjetjet e vëzhgimit statistikor do të mund të përgjithësohen për të gjithë qarkun e Tiranës

Gjithashtu, KZLN do të ketë vëzhgues në të 18-të qendrat e numërimit të votave në Tiranë, për të vëzhguar të gjithë procesin e numërimit.

"Kjo do të jetë hera e parë në historinë e Shqipërisë që grupe vëzhguesish vendorë do të përdorin parime statistikore në vëzhgimin e zgjedhjeve", tha z. Mërkuri.

Kjo metodologji ësht ënë përputhje të plotë me standardet e pranuara ndërkomëbatre për Vëzhgimin Vendor të Zgjedhjeve.
Koalicioni ka kryer tashmë trajnimin e 13 trajnerëve dhe po vijon me trajnimin e gjithë vëzhguesve të tjerë të akredituar. Javën tjetër, Koalicioni do të publikojë raportin paraprak të zgjedhjeve. Në datën 20 qershor, Koalicioni do të mbajë një simulim të ditës së zgjedhjeve për të parë sesi funksionon në praktikë mekanizmi i mbledhjes dhe raportimit të të dhënave nga vëzhguesit. Në datën 23 qershor Koalicioni do të dalë me raporte periodike për publikun dhe në datën 24 qershor, më një raport paraprak monitorimi. I gjithë informacioni do të publikohet në kohë reale në faqen e internetit të Koalicionit www.kzln.org si dhe në rrjetet sociale në adresat e mëposhtme.
Projekti i vëzhgimit të zgjedhjeve të KZLN po asistohet nga Instituti Demokratik Amerikan - NDI nëpërmjet fondeve të USAID-it.

Për më shumë informacion, lutem kontaktoni:
Mirela Arqimandriti
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Cel: 068 20 59 301
www.kzln.org
Facebook: Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme
Twitter: KZLN_CFFE_Albania