• Final-ConferenceZV2015
  • Rezultate-infografike-01

DEKLARATË - REZULTATET E VËZHGIMIT TË PROCESIT TË NUMËRIMIT NË QARKUN E TIRANËS - Zgjedhjet Parlamentare 2013

Tiranë, 27 Qershor 2013 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLN) ka kënaqësinë të raportojë se procesi i numërimit në Qarkun e Tiranës ka përfunduar me sukses në mbrëmjen e 26 Qershorit 2013, në një mjedis relativisht të qetë e të kontrolluar. Megjithëse procesi u karakterizua nga vonesa të theksuara, vëzhgimi tregoi se numërimi i votave ishte përgjithësisht i saktë dhe i drejtë në të gjitha 18 Vendet e Numërimit të Votave (VNV). Kjo shënon një përmirësim të ndjeshëm nga proceset e kaluara të numërimit dhe një hap pozitiv drejt thellimit të besimit të publikut në procesin zgjedhor.
KZLN dëshiron të përgëzojë daljen e udhëheqësve politikë të Shqipërisë me deklarata pajtuese pas evidentimit të rezultatit të zgjedhjeve, duke u finalizuar me fjalimin e kryeministrit Sali Berisha më 26 qershor mbi pranimin e rezultatit. Këto deklarata ndihmuan në zbutjen e tensioneve dhe shpresojmë të çojnë në një tranzicion politik të qetë dhe harmonik.

Në përfundim të zgjedhjeve parlamentare të 23 qershorit 2013, KZLN me keqardhje vëren se:

Deklaratë Paraprake mbi Procesin e Votimit në Zgjedhjet Parlamentare të vitit 2013 në Qarkun e Tiranës

PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Tiranë, 24 Qershor 2013 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira dhe të Ndershme (KZLN) ka kënaqësinë të raportojë se procesi i votimit në qarkun e Tiranës u zhvillua i qetë dhe se nuk pati incidente që do të mund të ndikonin ndjeshëm në procesin e votimit. Raporti përfshin të dhënat e marra mbi ngritjen, hapjen dhe mbylljen e qendrave të votimit, si dhe procesin e votimit në terësi gjatë Ditës së Zgjedhjeve. Gjetjet kryesore të KZLN-së për qarkun e Tiranës, të cilat janë bazuar në një kampion statistikor prej 350 qendrash votimi me një interval besueshmërie prej 95% dhe një marzh gabimi prej 4.8% janë si më poshtë:

  • Me përjashtim të disa incidenteve të izoluara, përgjithësisht votuesit ishin në gjendje të hedhin votën e tyre në një atmosferë pa kërcenime apo dhunë në qendrat e votimit.
  • Pjesëmarrja në votime në Qarkun e Tiranës në këto zgjedhje ishte më e lartë se ajo e zgjedhjeve parlamentare 2009. Në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit 2013 morën pjesë 58 % e votuesve të qarkut të Tiranës.

Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme Raporti i dytë - Procesi i Votimit në Qarkun e Tiranës

23 qershor, 18:00 - Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme (Koalicioni) ka shpërndarë 350 votues në një kampion të rastësishëm dhe përfaqësues qendrash votimi në Qarkun e Tiranës. Përveç raportimit mbi procesin e votimit, vëzhguesit e Koalicionit raportojnë në mënyrë të menjëhershme mbi çdo incident që mund të këtë ndikim të ndjeshëm në procesin e votimit në qendrën e votimit ku vëzhgojnë.

  • Deri në orën 5.30, Koalicioni ka marrë 70 raportime incidentesh nga vëzhguesit në 69 qendra. Shumica e incidenteve të raportuara pranë Koalicionit janë të izoluara dhe nuk duket se reflektojnë prirje të një shkalle më të madhe. Incidenti i raportuar më shpesh ishte lejimi i votimit të personave për një votues tjetër, në shumicën e rasteve, për një anëtar të familjes.
  • Vëzhguesit e Koalicionit kanë raportuar 16 raste të votimit familjar në 13 qendra votimi, të cilat kanë prekur rreth 50 votues. Kjo përbën një shkelje të qartë të Kodit Zgjedhor dhe të gjitha rastet e votimit familjar duhet të hetohen.
  • Koalicioni gjithashtu ka regjistruar 25 raste ku personat që asistojnë votuesit të cilët nuk votojnë dot në mënyrë të pavarur nuk kanë firmosur deklaratën përkatëse në qendrën e votimit.
  • Nga të dhënat që ka marrë Koalicioni rezulton se në të paktën 5 qendra votimi ka pasur rreth 30 raste sporadike ku votuesit nuk janë kontrolluar për timbrosje të gishtave me bojën përkatëse, ose ku votuesit nuk janë timbrosur nga Komisioni. Këto rezultojnë të jenë gabime administrative, por ato duhet të adresohen në mënyrë që të mos vihet në diskutim rregullshmëria e procesit. Në dijeninë e Koalicionit ka problem vetëm me një qendër, qendra 2072, e cila nuk është pajisur me bojë për realizimin e këtij procesi.

Vëzhguesit e Koalicionit kanë dorëzuar 50 komente me shkrim mbi incidentet e vëzhguara në qendrat e votimit ku janë vendosur. Koalicioni do të dalë me një raport paraprak ditën e hënë, ora 12.00. Më shumë informacion mbi procesin e votimit gjendet në www.kzln.org. Na ndiqni gjithashtu në Facebook dhe Twitter.

Koaliconi për Zgjedhje të Lira e të Ndershme (KZLN) është një koalicion i pavarur i krijuar nga tre organizata jofitimprurëse shqiptare me qëllim nxitjen e pjesmarrjes së qytetarëve në votime dhe vëzhgimin e proceseve zgjedhore. Koalicioni i kushton vëmendje të veçantë çështjeve që ndikojnë tek votuesit me aftësi të kufizuara dhe votueset femra.

Veprimtaritë monitoruese të zgjedhjeve të KZLN-së, po asistohen nga Instituti Demokratik Amerikan NDI nëpërmjet fondeve të USAID-it, Agjencisë Austriake për Zhvillim e Bashkëpunim, Civil Rights Defenders, Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, dhe më e rëndësishmja, nismat e KZLN-së për Zgjedhjet Parlamentare të 23 Qershorit 2013 po mbështeten nga qindra qytetarë shqiptarë, të cilët vullnetarisht po japin kontributin e tyre pranë KZLN-së. 

Për më shumë informacion, lutem kontaktoni:
Mirela Arqimandriti
Email: Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa.
Cel: 068 20 59 301
www.kzln.org
Facebook: Koalicioni për Zgjedhje të Lira e të Ndershme
Twitter: KZLN_CFFE_Albania